Ochrana osobných údajov

GDPROchranu vašich osobných údajov beriem vážne. Je pre mňa dôležité, aby vaše údaje, získavané na stránke www.akopredavat.sk, boli v bezpečí a aby boli využívané iba na také účely, s ktorými súhlasíte.

Od 25.mája 2018 sú vaše údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je firma AKOPREDAVAT.SK, s.r.o. so sídlom: Pri vinohradoch 175, 83106 Bratislava, Slovensko (zapísana v Obch.registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.85841/B. Konateľom je Martin Mišík.

Spoločnosť sa zaoberá publikovaním článkov a iného vzdelávacieho obsahu, organizovaním a dodávaním školení, workshopov, konzultácií (ďalej „vzdelávacie akcie“) a propagáciou vzdelávacích produktov tretích strán.

2. Aké osobné údaje, na aké účely a ako dlho spracovávam?

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom.

E-mailová adresa,  ktorú ste zadali na mojom blogu Akopredavat.sk, využívam na zasielanie tipov na zlepšenie predaja a na zasielanie noviniek z oblasti obchodníckeho vzdelávania. Zároveň uchovávam vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu a ďalšie údaje, súvisiace s návštevou mojej webstránky (z akej stránky ste prišli, ako dlho a aké podstránky ste prezerali atď.)

V prípade, že vaše údaje zadáte do elektronickej prihlášky na školenie (na tento účel používam formuláre Google Docs), využívam ich na účely ďalšej komunikácie ohľadne vašej účasti na danom školení, na účely fakturácie a na ďalšiu komunikáciu s vami v súvislosti s absolvovaným školením (alebo inou vzdelávacou službou). Ide predovšetkým o tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa a identifikačné údaje firmy, hodnotenie spokojnosti so službou.

Keďže vzdelávanie je dlhodobý proces, vaše osobné údaje uchovávam po dobu 10 rokov. Ak právne predpisy (účtovné, daňové apod.) vyžadujú inak, rešpektujem zákonnú lehotu, prípadne po kratšiu dobu, ak požiadate o vymazanie vašich údajov pred uplynutím tejto lehoty.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívam profilovanie, a to za účelom skvalitnenia služieb a lepšiemu prispôsobeniu obsahu obchodných oznámení (na základe oprávneného záujmu).

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Nastavenie súborov cookie
 

CookieDĺžka trvaniaPopis
c15 rokov 10 mesiacovTento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Rubicon Project na riadenie synchronizácie identifikácie používateľov a výmeny používateľských údajov medzi rôznymi reklamnými službami.
CONSENT2 rokyYouTube nastavuje tento súbor cookie prostredníctvom vložených videí youtube a zaznamenáva anonymné štatistické údaje.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 mesiacovTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Analytika“.
cookielawinfo-checkbox-functional11 mesiacovSúbor cookie je nastavený na základe súhlasu so súbormi cookie GDPR na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 mesiacovTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-others11 mesiacovTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Ostatné„
cookielawinfo-checkbox-performance11 mesiacovTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkon“.
fr3 mesiaceFacebook nastavuje tento súbor cookie tak, aby používateľom zobrazoval relevantné reklamy sledovaním správania používateľov na webe, na stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebooku.
leady_session_idreláciaUkladá jedinečný identifikátor. (leady.com)
sb2 rokyTento súbor cookie používa Facebook na kontrolu svojich funkcií, zhromažďovanie jazykových nastavení a zdieľanie stránok.
ssupp.vid6 mesiacovSúbor cookie nastavený spoločnosťou Smartsupp na zaznamenávanie ID návštevníka.
ssupp.visits6 mesiacovSúbor cookie nastavený spoločnosťou Smartsupp na zaznamenávanie počtu predchádzajúcich návštev potrebných na sledovanie automatických správ.
viewed_cookie_policy11 mesiacovSúbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.
VISITOR_INFO1_LIVE5 mesiacov 27 dníSúbor cookie nastavený službou YouTube na meranie šírky pásma, ktorý určuje, či používateľ získa nové alebo staré rozhranie prehrávača.
YSCreláciaSúbor cookie YSC nastavuje Youtube a používa sa na sledovanie zhliadnutí vložených videí na stránkach Youtube.
_ga2 rokySúbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.
_gat1 minútaTento súbor cookie inštaluje Google Universal Analytics, aby obmedzil mieru požiadaviek a tým obmedzil zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.
_gid1 deňSúbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú.
_GRECAPTCHA5 mesiacov 27 dníTento súbor cookie nastavuje služba Google recaptcha na identifikáciu robotov na ochranu webovej stránky pred škodlivými spamovými útokmi.
__cf_bm30 minútTento súbor cookie nastavený spoločnosťou Cloudflare sa používa na podporu správy robotov Cloudflare.

3. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

V prípade objednávok kníh, vaše údaje uvedené v objednávke zdieľam s firmou, ktorá knihy distribuuje: SUCCESS CONSULTING, s.r.o. IČO: 36 288 993, Nové záhrady I/13, 82105 Bratislava, Slovensko, s ktorou bude od 25.5.2018 uzatvorená spracovateľská zmluva za účelom ochrany vašich osobných údajov.

Údaje, zadané do prihlášok na školenia, zbieram formou elektronických formulárov Google Docs spoločnosti Google, Inc. so sídlom v USA. Rovnako aj naša e-mailová komunikácia prebieha cez komunikačné technológie a kanály tejto spoločnosti. Pravidlá ochrany súkromia viď: https://policies.google.com/privacy

Hosting mi poskytuje spoločnosť Websupport s. r. o. ,Karadžičova 12, 821 08, Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928, s ktorou bude od 25.5.2018 uzatvorená spracovateľská zmluva za účelom ochrany vašich osobných údajov.

Účtovníctvo mi spracováva externá spoločnosť ATCC, s.r.o. , IČO: 51 019 655, Lisovňa 27, 83106 Bratislava, Slovesnko, s ktorou bude od 25.5.2018 uzatvorená spracovateľská zmluva za účelom ochrany vašich osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov (e-mailová adresa, resp.krstné meno), ktoré ste zadali prostredníctvom webových registračných formulárov na stiahnutie e-bookov, má na starosti spoločnosť Aweber Communications Inc. so sídlom v USA. Pravidlá ochrany súkromia viď: https://www.aweber.com/privacy.htm

V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k zmene alebo rozšíreniu zoznamu spracovateľov vašich osobných údajov, ubezpečujem vás, že aj v týchto prípadoch budem dbať na maximálnu ochranu vašich osobných údajov (v súlade s Nariadením).


Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú vaše osobné údaje za dôverné) neposkytnem vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pretože ich považujem za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi narábam. Poskytnutie vašich údajov štátnym orgánom je len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR.

Bez ohľadu na nariadenie GDPR, vaše osobné údaje chránim ako svoje vlastné. (Ak bude potrebné alebo vhodné poskytnúť váš osobný údaj tretej strane, urobím tak až po vašom výslovnom súhlase).

4. Komentáre na webovej stránke

Ak komentujete na našej webstránke, stlačením tlačidla Pridať komentár dávate súhlas so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia, obsah komentára). Tieto údaje nepoužívam na žiaden iný účel. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a váš komentár bude vymazaný.

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo na –

prístup k údajom, ktoré o vás uchovávam, prípadne na kópiu spracovávaných údajov,

opravu alebo doplnenie údajov, ak sú uvedené nesprávne alebo neúplne,

vymazanie údajov, ak skončí lehota na ich uchovávanie, alebo kedykoľvek ak o ich vymazanie požiadate (zakliknutím v e-maile alebo mi napíšte na: martin@akopredavat.sk). Vaše údaje budem uchovávať a spracovávať aj naďalej, ak to vyplýva zo zákonných povinností (napríklad účtovných alebo daňových).

prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak o to písomne požiadate,

vznesenie námietky voči spracovaniu vašich údajov, ak som ich spracovával na základe oprávneného záujmu (podľa čl.6, odst.1, písm.f) Nariadenia).

Všetky vaše požiadavky spracujem do 48 hodín od ich prijatia.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade, že vašu žiadosť nevybavím do 1 mesiaca od požiadania, alebo nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na tento úrad s vašou sťažnosťou.

6. Zabezpečenie vašich údajov

Vaše osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere, pomocu dostupných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijal som všetky atuálne dostupné opatrenia, aby som vaše osobné údaje ochránil a zamedzil ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

7. Kontaktné osoby

Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ich ochranou smerujte priamo na mňa: Martin Mišík, martin@akopredavat.sk, tel: 0905/470 869.

Tieto zásady platia s účinnosťou od 25.mája 2018.